Το γεωπολιτικό παζλ σε Βαλκάνια- Μ.Ανατολή - Μεσόγειο

Ιωάννης Μπαλτζώης
196

Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα αλλαγών γεωπολιτικά σε Μέση και Εγγύς Ανατολή, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο ρόλος που επιδιώκει η Τουρκία έχει σημασία με τους κινδύνους που απορρέουν στη περιοχή.