Το «ναι μεν αλλά...» της ελληνικής οικονομίας

Κώστας Μελάς
132

Η διαφαινόμενη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι επαρκής συνθήκη για σταθερή άνοδο του ΑΕΠ. Ομοίως η μείωση της φορολογίας και οι αναφορές περί επενδυτικού σοκ, δημιουργούν μια υπεραισιόδοξη οπτική της οικονομίας, που δεν αντιστοιχεί όμως σε πραγματική διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, ούτε στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης και της κατανάλωσης.