Τζον Μέιναρντ Κέϊνς, μια απαραίτητη επαναφορά

Κώστας Μελάς
152

Η προσπάθεια να καταστεί η οικονομία, επιστήμη του ίδιου επιπέδου με τη φυσική, μέσω της μαθηματικοποίησης – ποσοτικοποίησης  της, οδήγησε την κυρίαρχη νέο-κλασσική σχολή να αγνοήσει θεμελιακές συμβολές της ιστορίας  τόσο των θεωριών της οικονομικής επιστήμης, όσο  και της ιστορίας  της καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης.