Αλλαγή θητείας Προεδρείου Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕ

-

Για την χρονική περίοδο από 01-08-2018 έως 31-01-2019 το Προεδρείο του Συνδέσμου θα αποτελείται από τον Πρόεδρο Ρομπέρτο Καραχάννα της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Σεραφειμάκη της AVINOIL AE.

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με εναλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο και με την κατωτέρω σύνθεση:

Α. Για την χρονική περίοδο από 01.02.2018 μέχρι 31.07.2018

Πρόεδρος : κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE

Αντιπρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη Εταιρίες: ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, LPC AE, REVOIL AE

Β. Για την χρονική περίοδο από 01.08.2018 μέχρι 31.01.2019

Πρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος : κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE