Εκδήλωση με θέμα τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα

-