Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου ΕΛΠΕ

-

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Τσοτσορός σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος).