Ασκήσεις ΤΑΛΩΣ & LIVEX 2019: Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων ΕΕ

-
74

Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές ασκήσεις άνευ στρατευμάτων «ΤΑΛΩΣ-19» και μετά στρατευμάτων «LIVEX-19» που διοργανώθηκαν από το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ - European Union Operation Headquarters, EU-OHQ), στη Λάρισα.

Οι ασκήσεις διεξήχθησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του πολυεθνικού σχηματισμού μάχης HELBROC BG, ο οποίος αποτελεί στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Συμμετείχαν δε η Ελλάδα ως κράτος-πλαίσιο, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (ΗΔΕ - Distinguished Visitors Day), στο στρατόπεδο «ΚΟΡΟΜΗΛΑ» (Αργυρούπολη Κιλκίς), παρέστη ο διοικητής του ΕΣΕΕΕ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καταλήγει σχετική ανακοίνωση.