Θετική η ανάλυση του Moody's για το αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών

-
57

Θετική για το αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών χαρακτηρίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών.

Στην ανάλυσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της Ελλάδας και η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων τους τελευταίους μήνες επέτρεψε τη χαλάρωση των capital controls, «η οποία πιθανότατα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν και άλλο τα χρηματοδοτικά προφίλ τους.

Σημειώνει επίσης ότι οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην απόφαση σημαντικής χαλάρωσης των capital controls ήταν η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα τους περασμένους επτά μήνες και η μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «η μεγάλη μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τη χρηματοδότησή τους μέσω της Έκτακτης Βοήθειας Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει τη βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών» και εκτιμά ότι η χαλάρωση των περιορισμών πιθανότατα θα ενθαρρύνει τα νοικοκυριά και τις εταιρείες να επιστρέψουν στις εγχώριες τράπεζες χρήματα που έχουν εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Μετά την πολιτική και οικονομική αναταραχή το 2015, οι εντάσεις έχουν μειωθεί τα δύο τελευταία χρόνια, τονίζει ο Moody's. «Η σημερινή κυβέρνηση κατάφερε να νομοθετήσει έναν μεγάλο αριθμό μεταρρυθμιστικών μέτρων, παρά τη μικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της και χωρίς να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες, όπως συνέβαινε κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων προγραμμάτων προσαρμογής». Προσθέτει ωστόσο ότι η εγχώρια πολιτική και η κοινωνική αβεβαιότητα παραμένουν οι κύριοι κίνδυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής και την οικονομική ανάκαμψη. «Μία ενδεχόμενη παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με πιο χαλαρά capital controls, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές εκροές καταθέσεων, όπως συνέβη στο πρώτο εξάμηνο του 2015», καταλήγει η ανάλυση του Moody's.