Ετικέτα: Άλμα Άτα

Σύστημα υγείας εστιασμένο στον ασθενή κι όχι στη νόσο

του Γιάννη Κυριόπουλου  -  Από την ημερομηνία έκδοσής της, στις 12 Σεπτέμβρη του 1978, η Διακήρυξη της Alma Ata (The Declaration of Alma Ata for...