Ετικέτα: έμψυχο δυναμικό

Σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο

Οι συσχετισμοί στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο κατά το 2017 παρουσιάζονται πιο δυσμενείς για την Κυπριακή Δημοκρατία από τα προηγούμενα χρόνια. Η αριθμητική ισχύς των...