Ετικέτα: αναδιανομή

Οι βλαβερές συνέπειες της αυξανόμενης ανισότητας

των Σάββα Ρομπόλη & Βασίλη Μπέτση  –  Είναι φανερό, με βάση και τα αντίστοιχα διεθνή και ευρωπαϊκά  στατιστικά δεδομένα ότι οι ανισότητες τις τελευταίες τρεις...