Ετικέτα: αναδιανομή

Οι εντεινόμενες ανισότητες βλάπτουν σοβαρά την υγεία κοινωνίας και οικονομίας

Είναι φανερό, με βάση και τα αντίστοιχα διεθνή και ευρωπαϊκά  στατιστικά δεδομένα ότι οι ανισότητες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο....