Ετικέτα: αναδιοργάνωση

Δύο βήματα μπρος, ένα και ενενήντα πίσω

Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική Δημόσια Διοίκηση αποτελεί το απόλυτο βαρίδι στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι στο κέντρο...