Ετικέτα: αναδυόμενες τεχνολογίες

Από το δόρυ στο e-Power

του Ιωάννη Παρίση  -  Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από δύο κύρια στοιχεία που συναρτώνται άμεσα με τον τομέα της άμυνας και, κατά συνέπεια, υπεισέρχονται...