Ετικέτα: ανθρώπινη ανάγκη

Πόλεμος για τον έλεγχο του «γαλάζιου χρυσού»

Προς τα τέλη του 20ου αιώνα, ο συνδυασμός της δημόσιας (δημοτικής) διαχείρισης του νερού (ύδρευσης) με τη χρήση μικτών χρημοτοοικονομικών εργαλείων παρουσίασε σημάδια κρίσης. Η...