Ετικέτα: αντικίνητρα

Πολιτικές υγείας και «φορολογία της αμαρτίας»

του Γιάννη Κυριόπουλου  -  Η οικονομική επιστήμη ερμήνευσε τα φαινόμενα με βάση την (εσφαλμένη) παραδοχή ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά βασίζεται (ιδιαίτερα στην οικονομία) αποκλειστικά  σε...