Ετικέτα: αντισυστημική στάση

Η εκρηκτική κοινωνική ύλη των νεόπτωχων

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης βιώνονται καθημερινά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, από το σύνολο των Ελλήνων. Η εκτεταμένη ανεργία, η επαπειλούμενη...