Ετικέτα: αριθμούς

Η κατανομή του πλούτου στην Ελλάδα με αριθμούς

του Κώστα Μελά  -  Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο πινάκων που παρατίθενται στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να συλλογιστούμε σε σχέση με τα μερίδια εργασίας...