Ετικέτα: Γ’ Ράιχ

Τι κέρδισαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το ναζισμό

Ο καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μαργαρίτης, αναλύει την λεηλασία των εργατικών και αγροτικών εισοδημάτων από τη ναζιστική Γερμανία αλλά και...