Ετικέτα: Ερόλ Ουσέρ

Μία ανάγνωση στην «Ηθική Οικονομία» του Eρόλ Ουσέρ

Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να πω γιατί θεωρώ το βιβλίο του Ερόλ Ουσέρ «Ηθική Οικονομία» που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, χρήσιμο για όλους...