Ετικέτα: Θανάσης Καρτερός

Συνταγή αποτυχίας ο τρόπος διαπραγμάτευσης των Κοτζιά-Τσίπρα

Κάθε σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει μερικές (τρεις αρχικά) στοιχειώδεις προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας και επιτυχίας: Αυτές, είναι α) η εμπειρία και η ικανότητα της ομάδας που...