Ετικέτα: θητεία στα βάσανα

Θητεία στα βάσανα - Οι λαοί απέναντι στις δοκιμασίες της Ιστορίας

Όλοι το βλέπουν πως τα χρόνια που έρχονται θα συνεχίσουν να είναι τα χρόνια μιας θητείας σε πόνους. Με ποιο τρόπο, όμως, θα θητεύσουμε;...