Ετικέτα: Κάστρο Πυθίου

Το τελευταίο κάστρο στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Το κάστρο του Πυθίου ή Εμπύθιον κατά τους βυζαντινούς συγγραφείς είναι κτισμένο σε ένα χαμηλό γήλοφο που αποτελεί την τελική απόληξη της γύρω ορεινής...