Ετικέτα: καθαρής θεωρίας εμπορίου

Από την παγκοσμιοποίηση στον «οικονομικό περιφερισμό»

του Κώστα Μελά  -  Βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης ήταν η εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου και της απρόσκοπτης κίνησης των κεφαλαίων με βάση τις...