Ετικέτα: κατάσταση αυθαιρεσίας

Το "καθεστώς εξαίρεσης" και η διάχυτη κατάσταση αυθαιρεσίας

pacta sunt servanda, rebus sic stantibus * Η κατάσταση αυθαιρεσίας είναι μια έκφανση της νεοελληνικής κοινωνίας που θα μπορούσε ιστορικά να δικαιολογηθεί και ως μια...