Ετικέτα: Μάαστριχτ 1992

Μάαστριχτ 1992 – Μέρος 8: Θα χωρίσει το «ζευγάρι» της ΕΕ;

Δημιουργός: Βαγγέλης Γεωργίου https://www.youtube.com/watch?v=X8fa0rLbPaY

Μάαστριχτ 1992 – Μέρος 7: Δυσνόητες ευρωπαϊκές συνθήκες

Δημιουργός: Βαγγέλης Γεωργίου https://www.youtube.com/watch?v=H26J7nRIaDQ

Μάαστριχτ 1992. Τα ατελείωτα γενέθλια – Μέρος 4

Δημιουργός: Βαγγέλης Γεωργίου https://www.youtube.com/watch?v=CivD9fzymos

Μάαστριχτ 1992. Τα ατελείωτα γενέθλια – Μέρος 3

Δημιουργός: Βαγγέλης Γεωργίου   https://www.youtube.com/watch?v=ju-N0ZrQPPU

Μάαστριχτ 1992. Τα ατέλειωτα γενέθλια – Μέρος 1

δημιουργός: Βαγγέλης Γεωργίου https://www.youtube.com/watch?v=B6T873oueK8