Ετικέτα: Μακεδονικός Αγώνας

Μακεδονικός Αγώνας: Η μάχη του Ανταρτικού (1904)

Η βουλγαρική επιβουλή κατά της Μακεδονίας υπήρξε παλαιά, χρονολογούμενη από τους χρόνους του Βυζαντίου. Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, μετά τη δημιουργία του...