Ετικέτα: μεγάλος

Ο μεγάλος μικροοργανισμός τρώει τον μικρό...

https://www.youtube.com/watch?v=xf2oMz_ECSQ#action=share