Ετικέτα: Μεθόδιος

Η θαμμένη βυζαντινή ισχύς του νεοελληνικού κράτους

Ο όρος "cultural affinity" (πολιτιστική συμπάθεια) υποδηλώνει, σε γενικές γραμμές, τις κοινές, αξίες, χαρακτηριστικά και κοσμοθεωρία μεταξύ ατόμων η ομάδων ατόμων. Αναφορικά με τα...