Ετικέτα: μετάλλαξη της εργασίας

Crowdworking, ο μεταμοντέρνος εργασιακός μεσαίωνας

Στις συνθήκες του ψηφιακού καπιταλισμού, συχνά η εργασιακή διαδικασία κερματίζεται σε μικρά τεμάχια, κρίκους μιας ενιαίας αξιοπαραγωγικής εργασίας, τα οποία και εξωτερικεύονται μέσω της...