Ετικέτα: Νικόλας Γύζης

Πώς δημιουργήθηκε το Λάβαρο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πριν από εκατόν τριάντα ένα χρόνια, το 1887, το Πανεπιστήμιο Αθηνών γιόρτασε την πεντηκονταετηρίδα της ίδρυσής του. Αποφάσισε τότε η Σύγκλητος τη δημιουργία του...