Ετικέτα: νόμος του Okun

Η ζήτηση, οι επενδύσεις και ο νόμος του Okun

Είναι διαπιστωμένο και επιβεβαιωμένο πως υπάρχει (ισχυρή) θετική συσχέτιση μεταξύ αύξησης του προϊόντος και αύξησης της παραγωγικότητας. Όμως, ποια είναι η σχέση αιτίου-αιτιατού; Η...