Ετικέτα: πολυεθνικές επιχειρήσεις

Πόλεμος για τον έλεγχο του «γαλάζιου χρυσού»

Προς τα τέλη του 20ου αιώνα, ο συνδυασμός της δημόσιας (δημοτικής) διαχείρισης του νερού (ύδρευσης) με τη χρήση μικτών χρημοτοοικονομικών εργαλείων παρουσίασε σημάδια κρίσης. Η...

Η Παγκοσμιοποίηση και ο ευρωπαϊκός κανιβαλισμός

των Σάββα Ρομπόλη και Βασίλη Μπέτση  -  Η διεθνοποίηση (ισότιμες σχέσεις μεταξύ των χωρών) του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, κατά το παρελθόν, επικεντρώνονταν στις κρατικές παρεμβάσεις,...