Ετικέτα: συνθήκες ζωής

Φτώχεια, αστάθεια και τρομοκρατία στο Σαχέλ

  Στην Υποσαχάρια, και ειδικώς την Κεντρική και Δυτική Αφρική, τα ενεργειακά συμφέροντα τρίτων χωρών, οι εμφύλιες συγκρούσεις, η έλλειψη τροφίμων, νερού και καλλιεργήσιμων εκτάσεων...