Ετικέτα: σύγχρονα μέσα

Στρατηγική σε συνθήκες ψηφιακού πολέμου

του Ιωάννη Παρίση  -  Η στρατηγική είναι η τέχνη διαχείρισης της ισχύος και, εφόσον η τεχνολογία συνιστά παράγοντα ισχύος, η στρατηγική είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται...