Ετικέτα: φορολογία της αμαρτίας

Πολιτικές υγείας και "φορολογία της αμαρτίας"

Η οικονομική επιστήμη ερμήνευσε τα φαινόμενα με βάση την (εσφαλμένη) παραδοχή ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά βασίζεται (ιδιαίτερα στην οικονομία) αποκλειστικά  σε ορθολογικές αποφάσεις. Το...