Ετικέτα: 1956

Μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας του 1956

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο Παρίσι αποτελεί μια συνεχώς διευρυνόμενη συλλογή βιβλίων, χειρόγραφων, χαρτών και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων που λειτουργεί αδιαλείπτως από τον...