Ετικέτα: 50 άτομα

Σε ποιες περιοχές ισχύει το όριο των 50 ατόμων με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος...