Ετικέτα: αγορά προσωπικότητας

Η "αγορά προσωπικότητας" στον καιρό μας

Το να εμπορεύεται κάποιος τον εαυτό του ήταν άλλοτε ένα άθλημα που το επέβαλαν οι καταστάσεις. Έπρεπε ο φιλό­δοξος εργαζόμενος να ανταποκρίνεται στη ζήτηση....