Ετικέτα: Αλέξανδρος

Η μακεδονική φάλαγγα… Το «μυστικό» όπλο των Ελλήνων

Η Μακεδονική Φάλαγγα, είχε, ως σχηματισμός, καταλυτική επίδραση στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία, επηρεάζοντας την σκέψη μεγάλων στρατηγών μέχρι και τον 18ο αιώνα. Αν και...