Ετικέτα: Αλέξιος Κομνηνός

Σφαγή: Ο Αλέξιος Κομνηνός αφανίζει τους τουρκογενείς Πατσινάκες

Μετά την καταστροφική ήττα στο Μαντζικέρτ το 1071, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία παρέπαιε. Η άνοδος στον θρόνο ανίκανων αυτοκρατόρων και οι εμφύλιες συγκρούσεις που ακολούθησαν,...