Ετικέτα: αλλάγια

Στρατιώτες, Αλλάγια, μισθοφόροι... Πορεία πτώσης, στρατός Παλαιολόγων

Μετά την άλωση της Πόλης από τους δυτικούς, το 1204, και τη σύσταση του κράτους της Νίκαιας, ο Βυζαντινός Στρατός άλλαξε σε μεγάλο βαθμό....
error: Content is protected - You are npot allowed to republish it!!