Ετικέτα: Αλουσιανός

Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 1040 μ.Χ. – Η άγνωστη συντριβή των Βουλγάρων

Το 1040 η Βουλγαρία αποτελούσε επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετά την υποταγή της από τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο. Ωστόσο, το έτος αυτό ο ευγενής Πέτρος...