Ετικέτα: Αμεδαίος της Σαβοίας

Οι σταυροφόροι νικούν, ο Βυζαντινός προδότης τα δίνει στους Τούρκους

Το 1366 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν κατ’ ευφημισμό κράτος. Οι Οθωμανοί, μετά την κατάληψη της χερσονήσου της Καλλίπολης, το 1354, εξασφάλισαν ένα σταθερό προγεφύρωμα...