Ετικέτα: Anne Malherbe

Το Απρόβλεπτο των Ιδεών

Από τι είναι φτιαγμένες οι ιδέες; Στο ερώτημα αυτό απαντούν και συνδιαλέγονται μέσω των έργων τους είκοσι ένας εικαστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μετέχουν με...