Ετικέτα: αρχή της συνέχειας

Η αρχή της συνέχειας σε ένα κράτος αδίκου

Γενική αρχή του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί η συνέχεια της λειτουργίας ενός κράτους, η οποία προϋποθέτει τη δέσμευση αυτού εξωτερικά και εσωτερικά. Εξωτερικά, αφενός υπό...