Ετικέτα: Environmental Awards 2020

Χρυσό βραβείο για το ΣΥΔΕΣΥΣ στα Environmental Awards 2020

Χρυσή διάκριση του ΣΥΔΕΣΥΣ στα Environmental Awards 2020 για τη δραστηριοποίησή του στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Είναι το μόνο αδειοδοτημένο πλέον Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών...