Ετικέτα: Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών

Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, συστήνει ο Τσίπρας

Η σημερινή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, που θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία που θα...