Ετικέτα: FATF

Κοντά στην «γκρίζα λίστα» των χωρών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας η Τουρκία

Η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλιώς θα προστεθούν στην...