Ετικέτα: hardware

Η λογική ή ο μηχανισμός του ανθρώπινου εγκεφάλου

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο άνθρωπος είναι έλλογο όν (εν+λόγος), που σημαίνει ότι μέσα του υπάρχει ο λόγος, είναι δηλαδή προικισμένος με λογική, με...
error: Content is protected - You are npot allowed to republish it!!