Ετικέτα: Hawker Fury I

Σερβικό θάρρος κόντρα στην γερμανική υπεροχή - Με "αρχαία" αεροσκάφη...

Πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Γιουγκοσλαβική Βασιλική Αεροπορία προμηθευτεί περί τα 50 βρετανικά διπλάνα καταδιωκτικά Hawker Fury Ι και ΙΙ. Άλλα από αυτά...